Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sitemiz Açılmıştır.
İlginize Teşekkür Ederiz. GÜNERDEN SİGORTA İŞLERİ ARACILIĞI A.Ş. ...

-----------------------------------------------
Tekne ve Makine Sigortası
   
Untitled Document
Ürün Özeti
Tekne ve Makine Sigortaları, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan her türlü deniz aracının (tanker, kuru yük gemisi, dökme yük gemisi, deniz otobüsü, römorkör, yüzer vinç, yüzer havuz v.b.) denizde karşılaşacağı risklere karşı güvence sağlar.
 
Teminatlar
Teminat Kapsamı
Bu sigorta, sigorta konusu teknenin aşağıda belirtilen rizikolar nedeniyle uğradığı ziya veya hasarı kapsar:

- Deniz, ırmak, göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri
- Yangın, patlama [infilak]
- Korsanlık
- Kara taşıtları, rıhtım veya liman düzen veya donanımı ile temas
- Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım
- Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yer değiştirmesi sırasında olan kazalar
- Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki herhangi bir gizli kusur
- Kaptanın, gemi zabitlerinin, gemi adamlarının ya da kılavuzların ihmali
- Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracılarının ihmali
- Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası
- Hava taşıtları, helikopter veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle temas

Sigortalı teknelerin üçüncü şahıslara karşı oluşacak sorumlulukları da Tekne Sigortaları ile teminat altına alınabilmektedir.